FORSØG OG AKTIVITETER

Biologiskolen.dk har mange forsøg og aktiviteter, som underbygges af forklarende videoer. Forsøg og aktiviteter er lige fra dissekering af fisk, måling af reaktionstid og til diskussionsoplæg som gruppearbejde.

QUIZZER

Til hvert kapitel hører quizzer.

Quizzerne i forskellig sværhedsgrad samler op på den vigtigste viden fra kapitlet, alt efter om man kun har set videoerne eller både har læst teksten og set videoerne.

Oplevelser, manatee. På dansk søko.

ALT PÅ VIDEO

Biologiskolen.dk er nyeste udgivelse fra Lise og Bjørn, som også står bag Knoklepokle.dk og FriViden.dk.

Mange af vores videoer og billedmateriale bliver til, når vi bevæger os rundt i den danske natur.

Grundtanken er, at man får et højt udbytte, selvom man ikke læser teksten, men blot ser videoerne.

UDFORDRENDE OG UNDERSTØTTENDE

Biologiskolen.dk er fyldt med flotte billeder og illustrative figurer med videoforklaringer.

Og så er biologiskolen.dk også mobilvenlig.

Biologiskolen er udfordrende for den dygtige elev, og videoerne er understøttende for alles læring, så med biologiskolen.dk bliver eleverne så dygtige, de kan.

Besøg os på Knoklepokle.dk 

Besøg os også på Knoklepokle.dk 

For priser, bestilling og prøvelogin til Knoklepokle Matematik og fysik/kemi benyt skemaet nedenfor:

Send os en mail

Kryds af, hvilke fag din skole er interesseret i: