Kommunikation mellem celler

Flercellede organismer har brug for en kommunikation mellem cellerne rundt omkring i organismen.

Hvis cellerne ikke lige er naboceller, eller der ikke kan skabes fysisk kontakt mellem cellerne, så sker denne kommunikation hos os mennesker med hormoner eller ved hjælp af nervesignaler.