Introduktion til celler

9.1 Fortælling om celler

Én enkelt celle er den mindste biologiske enhed, der har sit eget stofskifte og liv. Det kan være en bakterie.

Bakterier, svampe, planter, dyr og mennesker består alle af celler.

Celler intro

Celler intro

Celler dannes, og celler dør hele tiden, og det klares ved at cellen deler sig (mitose), og ved at cellen dør en planlagt død (apoptose).

Det er ganske få celler hos os mennesker, som lever det meste af vores liv – men det gør nerveceller i hjernebarken, øjelinsens celler og hjertemuskel celler. Disse celler kan ikke gendannes.

Cellerne kan se ud på mange forskellige måder, alt efter hvilken funktion cellen har i kroppen, planten eller i andre organismer.

Nedenfor ses en figur med forskellige menneske celler.

Klik for at forstørre

Hvad ved du om celler?

9.2 To typer celler

Man opdeler celler i to typer:

 • Prokaryoter som er små primitive celler, som vi kender fra bakterier.
 • Eukaryoter som er større celler som for eksempel plante og dyreceller.
Procaryoter og Eukaryoter

Procaryoter og Eukaryoter

9.3 Arvematerialet DNA i alle celler

Både prokaryoter og eukaryoter indeholde DNA. DNA er arvemateriale, der beskriver hvem vi er som art og som individ.

Der er dog forskel på, hvor i cellen DNA er placeret.

Hos eukaryoter er DNA placeret i en cellekerne, men prokaryoter har ingen cellekerne, så hos prokaryoter ligger DNA i cellens cytoplasma.

DNA i prokaryoter og eukaryoter

DNA i prokaryoter og eukaryoter

shutterstock_143627578 dna dreng

shutterstock_182654564 DNA

Hvad ved du om prokaryoter, eukaryoter og DNA?

9.4 Cellemembranen fælles for alle celler

Både prokaryoter og eukaryoter har en cellemembran, der afgrænser cellen fra det ydre miljø.

Cellemembran

Cellemembran

Cellevæggen består hos både prokaryoter og eukaryoter af fosfolipider. Fosfolipider består af en fosfatdel, som er polær, og som gerne vil opløses i vand (hydrofil) samt  fedtsyrekæder, som er upolære og er vandskyende (hydrofob).

Der findes forskellige membranlipider med forskellige ladninger, og de er forskellige for prokaryoter og eukaryoter.

Cellemembran

Der findes flere måder, hvorpå stoffer kan transporteres ind i cellen gennem cellemembranen.

 • Diffusion er sammenblanding af stoffer fra høj koncentration til lav koncentration. Det sker for eksempel for O2, N2, CO2, vand og for fedtopløselige molekyler.
 • Osmose er en speciel form for diffusion, hvor vand flyttes, fra hvor vandkoncentrationen er høj til lav.
Diffusion og osmose hvor stoffer transporteres fra områder med lav koncentration til områder med lav koncentration.

Diffusion og osmose hvor stoffer transporteres fra områder med høj koncentration til områder med lav koncentration. Klik på billedet for at forstørre.

 • Transportproteiner i cellemembranen (faciliteret diffusion). Det er for eksempel den måde, glukose kommer ind i cellen.
 • Aktiv transport, som er en transport, der kræver energi (ATP). Eksempelvis natrium kalium pumpen, hvor ioner transporteres.
 • Endoctose og exocytose
shutterstock_320014187 Visikel

Exocytose


Aktivitet: Osmose forsøg                                                     

Undersøg kartofler, og hvad der sker med kartoffelstykker, når de lægges i forskellige saltopløsninger.

Brug vejledningen vedhæftet her som pdf-dokument

Osmose Øvelsesvejledning


Forsøg med osmose

Forsøg med osmose


Aktivitet: Forklar osmose

Se på billedet, der illustrerer osmose.

Osmose. Klik for at forstørre.

Osmose. Klik for at forstørre.

Gå sammen i par, og forklar hvordan osmose virker. Forklar derefter, hvordan det påvirker en celle, når den er i en væske, hvor det osmotiske tryk udenfor cellen er forskelligt fra trykket i cellen.

Mere om osmose


Hvis du vil vide endnu mere om osmose, osmotisk tryk og semitermiabel membran, så kan du se videoen her:

Osmose

Osmose

Læringsmål


Færdighedsmål

 • Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering.
 • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer.

Vidensmål

 • Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning.
 • Eleven har viden om dyre- og planteceller.